Žena je ispred kuće videjla tri starca: Odluči da ih pozove u kuću…

ZANIMLJIVOSTI

Žena je u dvorištu zatekla tri starca sa dugim bradama. Pozva ih u kuću da se ugriju i jedu.

“Da li je vaš muž kod kuće?”

“Nije”, reče žena.

“Onda ne možemo da uđemo,” rekoše starci.

Kada se muž uveče vratio kući, ispriča mu žena šta se desilo.

“Pozovi ih da uđu,” reče muž. Žena je izašla u dvorište i pozvala starce da uđu.

 

“Ne možemo zajedno da uđemo. U kući možeš da ugostiš samo jednog od nas. Mi se zovemo Bogatstvo, Ljubav i Sreća. Idi u kuću i dogovori se sa mužem koji od nas trojice će ući u vašu kuću,” rekoše joj starci.

Žena je otišla u kuću i ispričala sve svome mužu. On se obradova pa reče:

“Ako treba da biramo, pozovi Bogatstvo. Neka napuni našu kuću novcem,” reče muž.

“A da pozovemo Sreću,” predomišljala se supruga.

“Najbolje bi bilo da pozovemo Ljubav! Najbolje je kada u kuću uđe Ljubav,” reče njihova kćerka.

Par odluči i pozva u kuću Ljubav. A kada su to uradili u kuću im uđoše sva tri starca.

“Da ste pozvali samo Bogatstvo ili samo Sreću, ostala dvojica bi ostala u dvorištu, ali time što ste pozvali Ljubav – pozvali ste sve nas. Tamo gdje ima Ljubavi, uvijek ima i Bogatstva i Sreće,” rekoše starci ulazeći u kuću.

Izvor:Stil

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *