Može li se rak (iz)liječiti? Jedna je stvar vrlo važna u liječenju!

ZANIMLJIVOSTI

Jedno od najvažnijih pitanja na koje bolesnik s rakom želi odgovor jest koliko je bolest ozbiljna i kolike su šanse preživljenja, a upravo o tome govori prognoza bolesti.

Na prognozu mogu utjecati brojni čimbenici, među ostalima tip raka i gdje se nalazi, stadij bolesti (o stadiju bolesti može više pročitati u zasebnom članku), gradus tumora (označava u kojoj se mjeri tumorske stanice razlikuju od normalnih, što ukazuje na stupanj agresivnost bolesti), određene osobitosti samih tumorskih stanica, doba bolesnika, njegovo opće stanje i ostale ranije i trenutno aktivne bolesti, te odgovor na primjenjenu terapiju.

Mnogi bolesnici žele znati svoju prognozu, jer se lakše nose s bolešću kada imaju više informacija. Drugi se pak bolesnici boje statističkih podataka o preživljenju ili smatraju da su oni pregeneralni. Na bolesniku je odluka koliko detaljne informacije o svojoj bolesti želi imati.

KAKO DO PROGNOZE?

Liječnici procjenjuju prognozu na temelju statističkih podataka dobivenih tijekom dugog niza godina na većem broju bolesnika koji imaju isti tip onkološke bolesti, pri čemu se može analizirati više parametara koji su vezani uz prognozu. Specifično preživljenje od raka označava udio bolesnika (%) sa specifičnim tipom i stadijem raka koji nisu umrli od raka tijekom određenog perioda nakon dijagnoze (najčešće se govori o petogodišnjem preživljenju). Temelji se na podacima o uzrocima smrti. Ukupno preživljenje (OS) jedan je od najviše korištenih parametara, a označava udio (%) bolesnika sa specifičnim tipom i stadijem raka koji nisu umrli (neovisno o uzroku) tijekom određenog perioda iza dijagnoze. Preživljenje bez bolesti (DFS) označava udio bolesnika (%) koji nemaju znakova bolesti nakon završetka određene vrste onkološkog liječenja. Preživljenje bez progresije bolesti (PFS) pak označava udio bolesnika (%) kojima bolest nakon primjene određene terapije ne napreduje. Važno je zapamtiti da s obzirom da su statistički podaci izvedeni iz velikih populacija bolesnika, ne mogu precizno utvrditi prognozu u individualnog bolesnika; radi se samo o okvirnoj procjeni jer je svaki bolesnik poseban. MOŽE LI SE RAK (IZ)LIJEČITI?
Iako je i danas smrtnost od raka relativno visoka, zadnjih godina bilježi se značajan napredak u liječenju malignih bolesti. Time se sve većem broju bolesnika omogućuje i izlječenje, no treba imati u vidu da uspješnost liječenja ovisi o mnogim faktorima, u prvom redu o uznapredovalosti bolesti pri dijagnozi. Upravo se iz toga razloga uvode i nacionalni programi ranog otkrivanja raka, kako bi se bolesti dijagnosticirala u ranoj fazi. I u fazi metastatske bolesti mnogim se bolesnicima liječenjem može produljiti trajanje života, no generalno je tada ipak glavni cilj zaustaviti rast tumora i olakšati simptome, odnosno očuvati ili poboljšati kvalitetu života.

Danas je na raspologanju više metoda liječenja, a to su kemoterapija, operacija, radioterapija, imunoterapija, ciljana terapija, hormonska terapija, te uključivanje u kliničke studije. Navedene metode mogu se primjenjivati pojedinačno ili u kombinaciji, a prema odluci nadležnog liječnika.

Neke od novih metoda liječenja, osobito imunoterapija, svojim rezultatima daju nadu u izlječenje i dijelu bolesnika s metastatskom bolešću.Također, u uspješnosti liječenja raka vrlo je važna i komponenta vremena. Prema zapadnoeuropskim preporukama, nikako ne biste smjeli čekati dulje od 2 tjedna od trenutka kada Vaš liječnik obiteljske medicine na temelju simptoma posumnja da imate rak do obrade i prvog pregleda onkologa. Kada se rak zaista i potvrdi, ne bi smjelo proći dulje od 31 dan od odluke o liječenju do dana stvarnog početka terapije. Produljenje ovih rokova negativno utječe na uspjeh liječenja i prognozu bolesti. Nemojte gubiti vrijeme jer ono život znači! Naš tim nadilazi čak i ove visoke standarde- prve preglede organiziramo kod većine bolesnika unutar 48h od javljanja, a terapija započinje unutar 7 dana od završetka obrade,piše Ordinacija. haber.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *